Er dette tilfældet må bøsningerne udskiftes og eventuelt stifterne!
         
De nye fjedre sættes på indvendigt først.

VIPPEARMENE
         
Der findes 3 typer vippearme - en gammel og to nye typer.
         
Den gamle type er smallere end de nye og skal ikke monteres med vippearmsgummi. Grunden til, at vippearmsgummiet kan undværes, er, at de
gamle kamakselhuse har en oliesump, som akslens knaster dyppes i ved hver omdrejning. I de nye huse føres olien ud fra olierøret og ned over
de enkelte knaster (drypsmøring). Ved de nye modeller med "høj" forgaffel og lige forskærm gør fartvinden, at olien "suges ud" af vippe-
armshusene (vippearmsstyrene). Det var grunden til, at man indførte gummipakninger og
dermed også (senere) lidt ændrede vippearmshuse.
         
Åbningen ("falsen") i vippearmshusets side vender nedad i kamakselhuset, for at olien kan løbe
uhindret væk fra vippearmen.
         
Når du har adskilt vippearmshuset fra kamakselhuset, skal du være opmærksom på, at vippearmspinden kun kan tages ud til den ene side,
og at den skal samles fra den samme side, der har "let" pasning.
Du adskiller vippearmene fra husene ved at sætte den hærdede vippearm i en skruestik og med en dorn at slå pinden ud den rigtige vej!

SIDE 8

INDHOLD.

SIDE 10

SIDE 8

Mc Nimbus

TOP

SIDE 10

Side 9