Dette er dog forholdsvis dyrt, da arbejdet i en vis udstrækning er det samme som ved 4 cylindre.

Boringen måles ved at fjerne koksen (forsigtigt uden at ridse cylindervæggen) for oven i en cylinder og herefter tage et tværmål med en skydelærer (grundmålet).

Herefter vendes blokken om og målet tages med et specialværktøj fra undersiden, idet der måles både for neden i cylinderen og i den øverste 1/3, hvor stempelringene slider mest.

Du skal måle både på langs og på tværs for at se om stemplet har slidt cylinderen oval.

Du ved nu præcis, hvor cylinderen er.

Hvis dit måleresultat (det største af dine mål) ligger 10-12/100 over h.h.v. 60,0 - 60,6 - 61,2 mm (og i hvert fald hvis målet ligger 2/10 mm over), skal blokken bores op til næste overstørrelse.

Boringen bør foretages på et autoriseret, større cylinderværksted og helst et sted med kendskab til Nimbus-motoren.

MÅLING UDEN SPECIALVÆRKTØJ.

Hvis du ikke har et specialværktøj til at måle boringen med, kan du klare dig på følgende måde:

Se på stemplets mærkning på selve stemplet overside. Stemplerne, der er lavet af siliciumaluminiumlegering, skal have et udvidelsesmål på 8/100 (0,08) mm.

SIDE 3

INDHOLD.

SIDE 5

Når du har konstateret stemplets mål, få så fat i en ny stempelring med dette mål og sæt den ned i cylinderen, så den sidder i den øverste 1/3, hvor sliddet er størst.

SIDE 3

Mc Nimbus

TOP

SIDE 5

Side 4