ved platinerne. Platinerne kan være afmærket "Doduco 301" eller "Beru" (Beru er bedst).
         
Vær i øvrigt opmærksom på, at hvis gevindet til knikserkontakten er ødelagt, kan du løse problemet ved at tinlodde en møtrik på bagsiden af
fordelerskålen. Du kan ikke bruge en selvskærende skrue, da den er for lang og vil støde på de roterende dele bag fordelerskålen.
         
Tændspolen fås nu kun på ombytningsbasis, og prisen er 800-900 kr.
Der må ikke være revner mellem de enkelte kontaktpunkter og midterpunktet, fordi kulstøvet vil lægge sig her og danne grundlag for "krybestrøm". Hvis der er sådanne revner, kan de fræses forsigtigt op, og revnen fyldes igen med Araldit. Der
må heller ikke være revner udvendig på tændspolen.
         
Både kontaktpunkterne og selve spolen kan udskiftes, men det sidste er specialistarbejde.
         
Hvis der er sat nye kontaktpunkter i spolen, skal du sikre dig, at tændingskablerne kan gå ind uden problemer.
         
HUSK, at tændspolen kan brænde af, hvis du lader tændingen være slået til i længere tid!
         
Tændspolens diameter skal svare til fordelerskålens. Hvis fordelerskålen kører med en spole i undermål, fordi skålen i sin tid blev lavet i et forkert mål og derfor fik lavet 3 udposninger på kanten for at holde på spolen, så er du nødt til at beholde denne spole og ikke ombytte den, da du ellers skal file noget af den nye spole!
Rotoren skal have en lovpligtig ra

SIDE 31

INDHOLD.

SIDE 33

SIDE 31

Mc Nimbus

TOP

SIDE 33

Side 32