Nu kan gearkassen monteres på motorblokken uden brug af fjederskiver men med flade skiver (fjederskiver kradser anlægsfladen op på            aluminium).
         
Før monteringen skal du igen undersøge, om koblingspladens centrering er OK. Der skal være Ca. 56 mm fra koblingsnavet og ud til svinghjuls-
husets runding. Hvis det er nødvendigt, kan du slå pladen på plads med en gummihammer.
         
Der skal desuden sættes en korkpakning på olierøret og en på tilbageløbshullet samt smøres lidt fedt på gearakslens stråler før samlingen. Det er
ikke nødvendigt at smøre flydende pakning på anlægsfladerne mellem motorblokken og gearkassen, da der ikke kommer olie her.
         
         
KOBLINGSJUSTERING
         
Møtrikkerne spændes nogenlunde lige meget og så meget, at koblingen næsten aktiveres.
         
Derefter trykkes udløserarmen ind, mens du kigger på, hvordan armen trykker på den lille udløserpind - den må ikke vakle, gå sideværts eller
skævt! Den må kun kunne bevæge sig op og ned
         
2-punktsudløserarmen skal være 5mm fra skærmpladen målt fra armens top.
         
         
                 
OLIEUDSUGNINGSRØRET
         
Olieudsugningsrøret er nok den mest oversete del af motoren. Røret er for

SIDE 30

INDHOLD.

SIDE 32

neden forbundet med et aluminiumshus, hvor oliedampene i krumtap-
huset fortættes og sætter sig på pladerne i huset, hvorefter olien løber tilbage i bundkarret
         
Ikke alle oliedampene når at fortættes, og disse dampe føres igennem karburatoren og ind i cylindrene sammen med benzin-/luftblandingen.
På denne måde bliver indsugningsventilerne smurt noget "indefra".
Aluminiumshuset bliver imidlertid slidt, der hvor røret går ind i studsen på huset. Dette medfører, at undertrykket i krumtaphuset udlignes, og det er derfor vigtigt, at aluminiumshuset så udskiftes
         
Ved udskiftningen tages de fire lameller ud af huset ved at skrue dem løs. Skruen er normalt nittet fast, så det er nødvendigt at knække skruen.
       
lamellerne monteres i det nye hus forskudt for hinanden,  og skruen skal ikke strammes for meget.

I de seneste typer olieudsugningsrør bruges kun en fjeder, hvorimod der i de gamle typer bruges 2 1/2 fjeder, idet de rigtige fjedre ikke kan fås
længere.
         
Eventuelt sættes også en ny korkpakning mellem huset og krumtaphuset.

TÆNDINGSINDSTILLINGEN
         
Platinerne skal stilles, således at der er et mellemrum på 0,7 mm, når knikserkontakten står på en af de 4 kanter på tændingsfirkanten. Pas på, at der ikke er olie på platinerne, og ledningen til kondensatoren må ikke røre

SIDE 30

Mc Nimbus

TOP

SIDE 32

Side 31