påmonterede plejlstænger sættes nu i de tilhørende cylindre. Husk forinden at sikre dig, at sikringsringene til stempelpindene sidder, som de skal!
         
Hvis du anvender en hårdtforkromet stempelring som øverste stempelring, skal du vende ringen sådan, at mærket "TOP" vender opad.
         
Denne type stempelring giver i længden den bedste kompression, men den kræver en længere indkøringsperiode på grund af ringens hårdhed og giver desuden et lidt større slid i cylindrens
øverste del.
         
Den 3. stempelring fra oven er en oliering, hvor recessen skal vende nedad.
Med en stempelringskompressor presses stempelringene sammen - husk at vende ringene sådan, at ringgabet vender forskudt hele tiden - og du kan nu skyde stemplet forsigtigt ned i    cylinderen (eventuelt i 2 omgange, hvis sternpelringskompressoren ikke kan nå over alle stempelringene på en gang).
         
Det er nemmest at montere stemplerne på krumtappen i de 2 midterste cylindre først, mens du holder krumtappen vandret og trækker plejlstængerne på plads på de 2 søler.
         
Husk før monteringen afstempleme at smøre rigeligt olie på stempler, stempelringe og i cylindrene.
         
Når alle stempler er på plads - i den rigtige rækkefølge - og vender rigtigt med numrene/mærkningen væk fra olierøret - så sætter du olierøret på plads i motorblokken. Det er nemmest at begynde bag fra.
         
Du undersøger nu, om pindboltene

SIDE 26

INDHOLD.

SIDE 28

SIDE 26

Mc Nimbus

TOP

SIDE 28

Side 27