kens anlægsflader.
         
Toppakningen lægges på med den flade side nedad mod blokken, når den flydende pakning er tilpas tør.
         
10 nye bolte til fastspænding af topstykket smøres med olie og spændes uden fjederskiver og flade skiver. Boltene har en lille reces, som virker på
samme måde som en skive. De skal spændes med et moment på 3,7 - 3,8 kgm for de 6 midterste bolte og 2,8 - 3,0 kgm for de 4 yderste.
         
Boltene spændes fra midten og ud efter. De yderste skal ikke spændes så hårdt, fordi blokken kan risikere at revne i hjørnerne, særlig hvis den
er blevet monteret med foringer.
         
Motoren vendes nu, og krumtappen tages af igen.
         
         
MONTERING AT STEMPLER m.m
         
Der skal være pinligt rent der, hvor du nu skal til at samle motorens stempler og plejlstænger.

Når du får nye stempler og plejlstænger renoveret fra et af de særlige firmaer, der har specialiseret sig i dette, får du dem normalt leveret monteringsklare med nye bolte og fjederskiver. Det er nødvendigt med nye bolte, fordi boltene strækker sig ved tilspændingen. Det er derimod ikke
nødvendigt med nye møtrikker - de udskiftes kun efter behov.
         
Plejlstængeme er mærket hver især, og de er mærket fra foran og bagud. Der er desuden lavet filemærker i siden af plejlstængerne for, at du
ikke skal spejlvende delene. Alle mær

SIDE 25

INDHOLD.

SIDE 27

SIDE 25

Mc Nimbus

TOP

SIDE 27

Side 26