koblingen er trukket, d.v.s. presset fremad. Hverken mere eller mindre. Det er af denne grund vigtigt, at du
bruger et C2-leje foran - ellers ville der let opstå for meget "slør". Ved for meget endeslør i det forreste leje høres ved en skurrende lyd, når
koblingen aktiveres. Det er krumtapakslen, der går frem og fjerner de 0,2 mm's spillerum.
         
Af hensyn til levetiden for dit takthjul, er det vigtigt, at du får lavet det rigtige spillerum her.
         
Hvis spillerummet er for lille, må du skille det hele igen og tage takthjulet af med en aftrækker.
Derefter må du prøve igen mad det antal skiver, der vil give det rigtige spillerum.
         
         
JUSTERING AF SPILLERUMMET PÅ DYNAMOENS TOPTANDHJUL
         
Du lægger en skive under det øverste tandhjul (toptandhjulet) og spænder møtrikken (let) sammen men uden splitten.
         
Så monteres dynamoen på motorblokken igen, og kamakselhuset sættes på plads uden topstykket og toppakningen.
         
Spillerummet mellem toptandhjulet og kamakseltandhjulet skal være 2/10 mm.
         
Vær opmærksom på, at den oprindelige grundindstilling ikke længere vil passe, hvis du har fået
motorblokken planslebet
         
Det vil nemlig betyde, at afstanden fra dynamoens grundplan og op til

SIDE 24

INDHOLD.

SIDE 26

Fig. 15.

kamakselhusets grundplan er blevet mindre.
         
Det kan i disse tilfælde være nødvendigt enten at sætte et lille stykke tynd plade (eller bare et stykke papir) under begge kamakselhusets fødder for at forhøje afstanden igen eller eventuelt at dreje lidt af godset i den forreste bøsning til kamakslen, sådan at akslen og dermed tandhjulet flyttes lidt bag ud. Hvis afstanden er blevet
formindsket, kan det også betyde, at dynamoens aksel støder lidt på fordelerskålen (fig. 15)! Dette kan undersøges ved at smøre lidt farve på          dynamoens akselende og så se efter, om det smitter af på fordelerskålen. Hvis det er tilfældet, er du nødt til at slibe lidt af akslen.
         
Når spillerummet er korrekt justeret ved, at du anvender den nødvendige tykkelse skive(r) under toptandhjulet, skal dynamoen færdigmonteres på motorblokken, d.v.s. at du skal smøre flydende pakning på anlægsfladen og spænde de 4 bolte.
         
         
MONTERING AF TOPSTYKKET
         
Smør flydende pakning ("Hylomar") på både topstykkets og motorblok

SIDE 24

Mc Nimbus

TOP

SIDE 26

Side 25