Du måler aller først, hvor stor forskel der er på krumtappens "bæring" og lejets indvendige diameter. Der vil som regel være en forskel på
mellem 1/2 - 1/100 mm, som lejet er mindre.
         
Så varmer du lejet forsigtigt op, f.eks. på en kogeplade eller med en hobby-gasbrænder, og sætter det på plads på krumtappens bageste "bæring".
         
Hvis lejet ikke har udvidet sig så meget, at du kan sætte det helt på plads med det samme, så skal du være parat til - hurtigt, før det bliver koldt igen
- at slå lejet på plads med et rørstykke eller lignende, der kan gå ud over krumtappens ende og slå på lejets inderste ring. Du skal slå, til du hører,
at lejet "bunder" med et smæld på krumtappens anlægsflade.
         
sæt herefter svinghjulet med det påmonterede kickstartertandhjul på krumtappens koniske ende men først efter, at krumtappen er blevet kold igen - husk noten!
         
Smør lidt olie på gevindet og på møtrikkens side mod låseblikket, for at møtrikken ikke skal rive blikket. Spænd den store møtrik så meget, at
svinghjulet går på plads på konus'en. slå låseblikket ned til sikring af den store møtrik og de to små - det er nok med en flig på hver.
         
Hvis du bruger "Loc-Tite" ved samlingen af delene, så husk at skrive det med en tuschpen på svinghjulets side. loc-Tite anvendes normalt
kun ved beskadigede bæreflader på konustappen!
         
Nu skal du sikre dig, at hullerne i

SIDE 22

INDHOLD.

SIDE 24

SIDE 22

Mc Nimbus

TOP

SIDE 24

Side 23