Møtrikkerne, der holder udløserarmen, er hærdede og lavet med et sæt spidser på undersiden, sådan at spidserne passer ned i et par tilsvarende
riller i armen. Møtrikkerne spændes så meget, at overfladen er plan med pindboltenes overflade.
Hvis møtrikkerne spændes længere ind, vil udløserarmen komme til at stikke så meget ud, at den vil ridse skærmpladen, når motoren senere sættes på plads.
Den endelige justering foretages først, når motoren er monteret i stellet
         
Fjederen og kuglen sættes i hullet ved skydeakslen, og skrueproppen spændes på.
         
Nu er gearkassen klar til montering.

SIDE 20

INDHOLD.

SIDE 22

Fig. 12

skævt, da det vil give en vibrerende    gang. Du skal derfor få det undersøgt - og drejet af- hos en fagmand, hvis du en tvivl. Afdrejningen skal foretages "løbende" i forhold til konussen, og det er desværre ikke altid tilfældet.
         
Der kan også være tale om, at krumtappens konus og svinghjulet ikke har passet godt sammen, og at der er opstået vibrationsrust, således at der er forsvundet lidt af godset i "pletter".
Dette problem kan løses ved, at du samler delene med "Loc-Tite". Men husk at skrive, at delene er samlet på denne måde på svinghjulet af hensyn
til en senere adskillelse, hvor det så er nødvendigt at varme svinghjulet af krumtappen!
         
Svinghjulets låseblik (fig. 12.) skal udskiftes, hvis alle hjørnerne har været anvendt til at slå op om møtrikken.
         
Kickstartertandhjulet skal have 34/10 mm "slup" på svinghjulet af hensyn til den udvidelse, der sker ved monteringen afkrumtappen. Der må på den anden side heller ikke være et større
"slup", da startertandhjulet så vil

SIDE 20

Mc Nimbus

TOP

SIDE 22

Side 21