SIDE 19

INDHOLD.

SIDE 21

blot være det almindelige "slup",der er en følge af gribekløernes frigang.
         
GEARENES INDSTILLING
         
Når du har samlet gearkassen, skal du undersøge gearenes indstilling ved at kigge i hullet, hvor fjederen og kuglen spænder på skydeakslen.
         
Når akslen er trukket helt ud (I.gear), skal hakket på skydeakslen være  midt. i hullet, og når den skydes helt ind i bøsningen, skal hakket til 3. gear også være midt i hullet.
         
Hvis hakkene ikke ligger midt i hullet, er det nødvendigt at skille gearkassen ad igen for at finde ud af, hvor fejlen ligger - det kan f.eks. være, at en eller flere af tandhjulsbøsningerne er slidt for meget på siderne.
         
UDLØSERARMENS og
GEARKASSENS MONTERING
         
Hvis det er en gearkasse med en 2-punktsudløserarm, skal du passe på den store fjeder, når du samler delene.
         
Du skal sikre dig, at armen kan lave en helt præcis kip-bevægelse og ikke klemmer, når du aktiverer den. Det er også vigtigt, at armens lille fordybning til udløserpinden kun er netop så lille som pindens afrundede ende. Hvis fordybningen er større, vil pinden vakle, og hullet i dækslet vil
hurtigt blive ovalt! .
         
Den lille udløserpind er normalt         36 mm lang, men den kan fås i overstørrelse, hvis der er sket slid på de tilstødende dele. Pinden skal tilpasses.

SIDE 19

Mc Nimbus

TOP

SIDE 21

Side 20