FORORD

Du står med en motor og ved ikke, hvilken stand den er i. Du beslutter derfor at skille den ad og undersøge den nærmere.

Før adskillelsen bør du fortage en kompressionsprøve for at finde ud af motorens og topstykkets tilstand. Prøven fortages med slukket motor ved at kickstarteren trædes rundt, mens hver cylinder afprøves.

En kompressionsprøve skal helst vise det samme på alle 4 cylindre. Normaltrykket skal ligge mellem 4 og 5 kg /cm2 ved en god motorstand afhængig af hvilken slags stempler , der er i. Det vigtigste er , at trykket er ens på alle cylindre. Hvis trykket er meget lavere , d.v.s. under 3,0,så er kompressionen for dårlig, og motoren skal bores (evt.bare nye stempelringe).

Hvis der er høj kompression på 2 eller 3 cylindre men lav på de(n) sidste , må du gå fra , at der er tale om en topstykkefejl, idet cylindrene normalt slides lige meget. Hvis du beslutter at renovere topstykket , skal du i hvert fald også undersøge motorens tilstand og i der mindste sætte nye stempelringe i.
                         ******
Når du går i gang med adskillelsen , er det vigtigt, at du ikke bruger vold ved dit forsøg på at få de enkelte bolte og møtrikker løsnet. Hvis du kommer ud for noget , der ikke vil, som du vil , så tag en pause og tænk dig om.
Fastgroede bolte/møtrikker kan ofte løsnes ved brug af et af de almindelige, gennemtrængende oliespraymidler, der kan fås på tankstationer. Man kan evt. også forsigtig prøve at varme 
bolten  med en lille gasbrænder
                   ******

Indholdsfortegnelse:

Motorblokken                       3

Kamakselhus                         6

Dynamoen                            10                                                                                             

Oilepumpen                         15                                                                                             

Smøresystem                        16                                                                                           

Gearkassen                           17                                                                                             

Svinghjul og Kickstarter   21                                                                                           

Krumtap                               22

Koblingen monteres på svinghjulet    23                                                                                                                                 

Justering af spillerum ved forreste leje   24                                                                                                                               

Justering af spillerum på ¨dynamos toptandhjul25                                                                                                       

Montering af topstykke     25                                                                             

Montering af stempler       26                                                                               

Bundkarret                          28

Ventiljustering                    30

Koblingsjustering              31

Olieudsugningsrøret         31

Tændingsindstillingen      31

TOP

FORSIDE.

SIDE 3

Mc Nimbus

Side 2