frem til gearkassen er kun 5 mmi diameter. På den måde får krumtappens dyser ekstra olie.
         
Du kan ikke længere købe smøresystemet som reservedel, hverken det hele eller dele af det. Du kan heller ikke få det på ombytningsbasis. Det kan imidlertid nemt repareres, hvis rørene er beskadigede, idet nye rørstykker kan loddes i.

SIDE 16

INDHOLD.

SIDE 18

med et tilbageløb af olien gennem et "afløb" i bunden af gearkassen.
         
Gearkassen findes i 2 typer:
         
1.   Den gamle type med etpunktsudløserarm. Denne type er samlet med bolte.
2.   Den nye type med 2punktsudløserarm. Den er samlet med skruer.
         
For begge typer gælder, at gearkassens bøsninger ikke får tilført olie, når motoren (og oliepumpen) er standset. Det betyder, at du ved bugsering af Nimbus'en er nødt til at afmontere
kardanakslen forinden! Der kan være 3 årsager til, at gearet "går ud af
gear":
1.     Forkert justering af fodgearet.
2.     Slidte gribeklør.
3.     Slidt skydeaksel.
De to sidste årsager kræver adskillelse af gearkassen, hvis du ønsker en ordentlig reparation. Du kan dog løse problemet med en slidt skydeaksel midlertidigt ved at forøge fjedertrykket på kuglen, der holder gearet i låsehakkene på skydeakslen.
         
Ved adskillelse af den nyeste model af gearkassen kan du - hvis skruerne binder - slå på enden af skruetrækkeren med en hammer. Skruen vil så
ofte løsnes.
         
Ved adskillelse, og i øvrigt må du kun spænde gearkassen fast ved at spænde på gearakslen, Der er hærdet. Det er desuden bedst at sætte nogle stykker kobberplade over skruestikkens kæber, idet du på denne måde spænder mere skånsomt på tingene!
Når du har taget skruerne ud og har afmonteret

Fig. 9.

GEARKASSEN

Gearkassen (fig.9.) er en 3-trins gearkasse med oliesmøring gennem det rør, der kommer fra oliepumpen, og

SIDE 16

Mc Nimbus

TOP

SIDE 18

Side 17