af hensyn til pumpevirkningen.
         
Du skal før samlingen afpumpehuset give tandhjulene en klat olie og samtidig undersøge, om der sidder aflejringer af skidt i kugleventilen. Ventilen skal renses omhyggeligt.
         
Fjederen for kugleventilen er nogle gange defekt, så det er sikrest at skifte den. Fjederen har betydning for det korrekte olietryk.
         
Kuglen er yderst sjældent defekt.
         
Når du har været nødt til at slibe de 2 flader i pumpehuset sammen igen på grund af tandhjulenes slid, skal du efter samlingen dreje tandhjulene rundt ved at stikke en skruetrækker i den fals,der passer til dynamoens aksel, og dreje rundt. På den måde sikrer du dig, at tandhjulene drejer  uhindret rundt   


SIDE 15

INDHOLD.

SIDE 17

SMØRESYSTEMET
Oliepumpen (flg.9.) sender som før nævnt olien ud igennem 2 rør - et rør, der går lodret optil kamakselhuset (inden i tilbageløbsrøret), og et vand-
ret rør, der forsyner krumtappens dyser, og som går videre til gearkassen.
         
Det første stykke af olierøret indtil   T-stykket er 6 mm i diameter, og den sidste del af røret

Fig. 8.

SIDE 15

Mc Nimbus

TOP

SIDE 17

Side 16