AFPRØVNING AF DYNAMOEN
         
Se nærmere i "Nimbustidende" nr.56/1989. Hvis du lader dynamoen køre rundt på 6 volt og sætter en finger let på akslens roterende ende,
skal viseren på amperemeteret stå konstant ellers er der lamelfejl ved kommutatoren.

For at få dynamoen til at køre gør du følgende: Du anbringer den ene ledning fra dit batteri på skruen til den gule ledning mærket "F" på kulholderen, og den anden ledning sættes til stel.

SIDE 14

INDHOLD.

SIDE 16

EFTERSYN AF OLIEPUMPEN
         
Afmonter dækslet på oliepumpen - her skal der være fjederskiver!
         
Se efter, om de 2 tandhjul har lavet mærker på dækslets inderside. Hvis det er tilfældet, så skal dækslet slibes plant igen. Brug f. eks. smergellærred 180 eller vandslibningspapir.
         
Tandhjulenes tænder må ikke have større spillerum end 2/10 mm, da de ellers ikke kan pumpe tilstrækkelig olie op. Et nyt sæt tandhjul koster
Ca. 300kr. + moms (tandhjulene er ved at blive en mangelvare).
         
Hvis tænderne er gode nok, skal du se efter, om falsen på den lange aksel er slidt skæv. Det er her trækket overføres fra dynamoakslen. Det er muligt at svejse nyt materiale på igen med en
autogenbrænder. Falsen skal bagefter slibes til så den passer i målene til dynamoakslen.
         
Undersøg herefter om pumpehusets flade også er plan, da både dækslet og pumpehuset skal passe 100 % sammen. Der må ikke bruges flydende pakning her, da pakmassen let løber
ned i oliefremløbsrøret og stopper dette med den virkning, at både plejlstænger og krumtapslejer går!
         
Du skal ikke rette på de to planer (pumpehusets og dækslets), før du har undersøgt, om der skal isættes nye tandhjul, da nye tandhjul kan være
lidt tykkere i godset, og pasningen
skal ske efter de nye tandhjuls mål.
         
De to tandhjul må højst ligge 1/10mm under pumpehusets plan

OLIEPUMPEN
         
Oliepumpen er en tandhjulspumpe, der drives af dynamoen. Den sender olien gennem to rør - et rør til kamakselhuset og et rør til krumtappen og
gearkassen. Gearkassen virker som en oliekøler, og det er derfor ikke en god ide at blokere denne del af olierøret (smørerør), selv om det nok vil
forbedre krumtapsmøringen. Der kører Nimbusser, hvor gearkassen er monteret med lukkede lejer og påfyldt olie, ligesom på en bilgearkasse.
         
Tandhjulspumpen kan godt tømmes for olie, hvis bus'en har stået stille i længere tid. Det kan derfor være det sikreste at løsne olieafløbsrøret for kamakselhus ved siden afdynamoen, således at de 2 bolte for oven tages af og røret holdes lidt ud. Du starter så bus'en og sikrer dig, at der efter lidt tid kommer olie ud af hullet for oven i
olierøret. Hvis dette ikke er tilfældet, fjernes røret, og med en trykkande pumpes der olie i pumpens hul. Dette vil sætte gang i pumpefunktionen.
         

SIDE 14

Mc Nimbus

TOP

SIDE 16

Side 15