SIDE 13

INDHOLD.

SIDE 15

I dette tilfælde skal det lukkede
leje monteres nederst i dynamohalsen, så det øverste leje bliver smurt af olien fra kamakselhuset. Der kan - trods olieslyngringen - løbe olie ned langs akslen og inden i dynamoen. Dette
forhindres bedst ved at montere et lukket leje.
         
Mål efter, om det øverste tandhjul har fået slebet lidt af godset på undersiden ved at måle indvendigt fra møtrikkens anlægsflade og i bund = 18 mm. Hvis der er slebet af tandhjulet, kan det give problemer at opnå den korrekte placering imellem tandhjulene.
         
Så monterer du kilen og herefter det øverste tandhjul løst på akslen. Desuden den anden kulholder med kul.
         
Nu skal du undersøge, om ankeret løber let rundt. Der må ikke være en klikkende lyd, for så vakler kullene i kulholderne.
         
Senere når tilpasningen justeres, er det her for oven ved det øverste tandhjul, at du skal montere
eventuelle skiver (shims).
         
Husk de to splitter i kronemøtrikkerne, når dynamoen er afprøvet og korrekt justeret i forhold til kamakslens tandhjul. Se nærmere under afsnittet om justering af spillerum på dynamoens toptandhjul.
         
         
         

Nu monteres olieslyngringen (afslyngningsskålen) med åbningen nedad i dynamohalsen. Hvis den binder lidt, kan du banke den forsigtigt på plads med en blød hammer og lejerne som mellemlæg - evt slå med en dorn på lejets yderring. Det er vigtigt, at olieslyngeringen kan løbe rundtsammen med lejerne. Du kan anvende 2 lukkede lejer eller bare nøjes med i lukket leje og et almindeligt leje.         

SIDE 13

Mc Nimbus

TOP

SIDE 15

Side 14