(armene er kun overfladehårde d.v.s. "indsatshærdede") og fladen skal være helt parallel med hullet! Du kan selv undersøge, om der er slidt
gennem hærdningen på glidefladen ved at stryge forsigtigt med en fil hen over fladen. Hvis filen "bider" i overfladen, er hærdningen slidt væk,
og vippearmene skal kasseres.

SIDE 9

INDHOLD.

SIDE 11

Stilleskruerne skal normalt udskiftes. Husk at smøre dem ved isætningen, evt. med kobbeffedt.
Stilleskruer må ikke slibes!
Nu er selve huset samlet, og knastakslen sættes i. Først smøres olie på alle knasterne og anlægsfladerne. Desuden skal du smøre lidt olie på sving-
klodsernes bøsninger og i tændingsfirkantens hul.
         
Du skal undersøge, om vippearmene støder på dækslerne, når knastakslen drejes rundt. Hvis en vippearm støder på, må du enten vride kanten på
dækslet lidt opad eller file rundingen i dækslet lidt større.
         
Dette kan være nødvendigt, hvis du har fået slebet din knastaksel og evt. også vippearmenes
glideflader, idet dette medfører, at vippearmene skal bevæges højere op for at løfte det samme som før.
         
Du skal være opmærksom på, at i de seneste kamakselhuse er den inderste rille umiddelbart ved kanten af husets åbning en olieafløbsrille, som ikke må tættes med en korkpakning!

         DYNAMOEN
         
Dynamoen kan klare en konstant belastning på 60 watt og en spidsbelastning på op til 70 watt.
De gamle Nimbus'er har en stelsikring på 20 ampere monteret på gearkassen. Det kan være en fordel også at montere en sådan sikring på de
senere modeller, da der er konstant strøm til stop-kontakten med dens ledningsgennemføringer i bagpladen. Ved defekt isolering her kan dette
give en slem kortslutning.

SIDE 9

Mc Nimbus

TOP

SIDE 11

Side 10